महसुल प्रशासन, नंदुरबार

जिल्हाधिकारी

नंदुरबार

डॉ.श्री.मल्लिनाथ कलशेट्टी

भा.प्र.से.
दूरध्वनी: 02564- 221001
ई-मेल: collector.nadurbar@maharashtra.gov.in


अप्पर जिल्हाधिकारी

महसूल

श्री.दिलीप जगदाळे

दूरध्वनी: 02564-210003

अप्पर जिल्हाधिकारी

सरदार सरोवर

श्री.दत्तात्रय बोरुडे

दूरध्वनी: 02564- 210001

निवासी उपजिल्हाधिकारी

श्री.अनिल पवार

दूरध्वनी: 02564- 210005

जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी

श्री.धर्मेंद्र जैन

दूरध्वनी: 02564- 210012

जिल्हा पुरवठा अधिकारी

श्री.विजयकुमार भांगरे

दूरध्वनी: 02564- 210009

उपजिल्हाधिकारी

निवडणूक

श्री.सुधीर खांदे

दूरध्वनी: 02564-210008

जिल्हा नियोजन अधिकारी

श्री.उमेश सुर्यवंशी

दूरध्वनी: 02564- 210013

उपजिल्हाधिकारी

रो.ह.यो.

डॉ.अर्चना पठारे

दूरध्वनी: 02564- 210029

नंदुरबार उपविभाग

उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी

डॉ.अर्चना पठारे (प्रभारी)

दूरध्वनी: 02564-210010

तहसीलदार तथा दंडाधिकारी

नंदुरबार

श्री.नितिन पाटील

दूरध्वनी: 02564-222269

तहसीलदार तथा दंडाधिकारी

नवापुर

श्री.प्रमोद वसावे

दूरध्वनी: 02569-250040


शहादा उपविभाग

उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी

श्री.लक्ष्मीकांत साताळकर

दूरध्वनी: 02565-227733

तहसीलदार तथा दंडाधिकारी

शहादा

श्री.मनोज खैरनार

दूरध्वनी: 02565-224500

तहसीलदार तथा दंडाधिकारी

अक्राणी

श्री.श्याम वाडकर

दूरध्वनी: 02595-220232


तळोदा उपविभाग

उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी

श्री.विनय गौड (भा.प्र.से)

दूरध्वनी: 02567- 232373

तहसीलदार तथा दंडाधिकारी

तळोदा

श्री.योगेश चंद्रे

दूरध्वनी: 02567-232367

तहसीलदार तथा दंडाधिकारी

अक्कलकुवा

श्री.नितीन देवरे

दूरध्वनी: 02567-252226